Thực trạng ngành công nghiệp bao bì

Thực trạng ngành công nghiệp bao bì

Trong thực tế hiện nay. ngành công nghiệ sản xuất bao bì có quan hệ chặt chẽ với các ngành công nghiệp sản xuất, xuất khẩu hàng hóa , ngành xây dựng, ngành chăn nuôi, ngành nông nghiệp,…. Và ngành bao bì đang trên đà phát triển và tăng trưởng…