Hơn 1 nữa gạo xuất khẩu của Campuchia không có giấy tờ

Hơn 1 nữa gạo xuất khẩu của Campuchia không có giấy tờ

Theo dự báo của Nông Lương LHQ (FAO) 44%sản lượng gạo xuất khẩu cảu nước này sẽ đưa ra khỏi nước bằng nững kênh không chính thức, kéo theo lợi nhuận giảm và nguy cơ dẫn đến là tê liệt ngành công nghiệp xuất khẩu gạo này. Theo như dự…